Spišská kapitula


Spišská Kapitula je niekdajšia samostatná obec na východnom Slovensku v Hornádskej kotline, od roku 1948 súčasť Spišského Podhradia. Doložená je rokom 1235. Od 12. storočia bola sídlom spišského prepošta, od roku 1776 spišského biskupstva. Je jedným z centier cirkevného školstva na Slovensku. Nachádza sa tu románska katedrála Svätého Martina z rokov 1245–1273.
V 13. storočí tu bola situovaná tzv. kapitulská škola. Od polovice 17. storočia gymnázium.
V rokoch 1819–1950 tu existoval prvý slovenský i uhorský ústav pre výchovu učiteľov základných škôl.
V rokoch 1815–1849 tu bolo bohoslovecké učilište.


Spišská kapitula

Spišská kapitula

Spišská kapitula

Spišská kapitula

Spišská kapitula

Spišská kapitula

Spišská kapitula

Spišská kapitula
Spišská kapitula

Spišská kapitula

Spišská kapitula

Spišská kapitula

Spišská kapitula

Spišská kapitula

Spišská kapitula

Spišská kapitula