Národný pamätník na VítkoveNárodný pamätník na Vítkove je funkcionalistický pamätník, ktorého hrubá stavba bola postavená v rokoch 1929-1933 na vrchu Vítkov v Prahe podľa projektu Jana Zázvorku. Hlavným účelom malo byťuctenie pamiatky československých legionárov československého odboja v období 1. svetovej vojny (1914-1918).
Rozšírený bol v rokoch 1946-1949. Medzi rokmi 1954-1962 tú bolo umiestnené Mauzóleum Klementa Gottwalda. Dnes sú v pamätníku uložené pozostatky neznámeho vojaka. Súčasťou pamätníka je aj tretia najväčšia bronzová jazdecká socha na svete, socha Jána Žižku.
Za druhej svetovej vojny tu bolo skladisko wehrmachtu, pamätník bol v tej dobe zničený. Po roku 1948 bol pamätník využitý na propagáciu komunistického režimu. Boli tu pochovávaní významní predstavitelia komunistickej strany. V roku 1953 tu bolo otvorené mauzóleum Klementa Gottwalda, zrušené v roku 1962, kedy bolo Gottwaldovo telo spopolnení. Po Nežnej revolúcii boli ostatky členov komunistickej strany odvezené.Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove
Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove