Hrad Krásna HôrkaNárodná kultúrna pamiatka hrad Krásna Hôrka je jednou z najvýznamnejších stavebno-historických pamiatok Gemera. Majestátne sa vypína na homoľovitom kopci nad obcou Krásnohorské Podhradie. Jeho mohutné múry uchovávajú niekoľkostoročnú slávnu históriu významných šlachtických rodov Mariássyovcov, Bebekovcov a Andrássyovcov. Svoj najväčší rozkvet zaznamenal hrad za Andrássyovcov, ktorí ho prebudovali na honosné sídlo svojho rodu. V priebehu rokov bol hrad vo vlastníctve niekoľkých šľachtických rodov. Má krásne interiéry s pôvodným nábytkom, cenné obrazy, odevy a doplnky. Medzi vzácne zbierkové predmety z hradu patria tiež pozoruhodný pohrebný kočiar grófky Francisky, zbrane a bronzové delá, jedinečné basetové rohy v hudobnom salóniku a staroveké rímske sarkofágy v Andrássyho rodinnom mauzóleu.
Súčasnú stálu expozíciu tvorí pôvodné zachovalé bytové zariadenie hradu a zbierky rodového múzea, ktoré na hrade už v roku 1910 sprístupnil verejnosti jeho posledný majiteľ Dionýz Andrássy. Mimoriadne zaujímavé je zariadenie hradnej kuchyne, zbierka zbraní a výzbroje ako aj neskorobaroková hradná kaplnka.
Hlavným lákadlom však je zakonzervované telo Žofie Andrássy-Serédyovej, ktorá odpočíva v sklenenom sarkofágu vnútri hradnej kaplnky.
V roku 2012 hrad vyhorel a dnes je v rekonštrukcii.Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka
Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka

Krásna Hôrka